4a. Prova LMP - PIstaDijous 30 d'Abril de 2009.
Hora: al finalitzar la carrera d'F1-SCX.
Pista Ninco 4 carrils.
5 min. per carril.