5a. Prova LMP - PistaDijous 28 de Maig de 2009.
Hora: al finalitzar la carrera d'F1-SCX.
Pista Ninco 4 carrils.
5 min. per carril.