Mundialet 20141a Prova. 8 de Febrer.
2a Prova. 1 de Març.
3a Prova. 31 de Maig.
4a Prova. 5 de Juliol.
5a Prova. 6 de Setembre.
6a Prova. 4 d'Octubre.
7a Prova. 1 de Novembre.
8a Prova. 6 de Desembre.

D'aci a poc temps publicarem el Reglament Esportiu del Campionat.

Vos esperem!